30 maja- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ..

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
UKS „RUCH” CHORZÓW
 
 
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego "RUCH" Chorzów, na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Klubu, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia, które odbędzie się 30 maja 2018 roku o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 21 w Chorzowie, ul. Wolności 133.
 
Porządek obrad Walnego Zebrania przewiduje:
  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie przez Zarząd obecnej sytuacji Klubu.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Klubu za rok 2018.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań władz Klubu.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom Klubu.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.
        
Ze względu na konieczność doboru odpowiedniej sali prosimy o potwierdzenie obecności drogą mailową na adres uks.ruchchorzow@interia.pl lub telefoniczną na numer kierownika klubu 502 051 291.
 
                         
                                                                                                                    Zarząd Klubu
 

2019-05-14 20:11:06


Adrian Skórawięcej

TABELA
ZespółPkt.
KS Rozwój Katowice48
Zagłębie S.A. Sosnowiec44
KS Górnik Zabrze S.S.A.43
KS Stadion Śląski Chorzów42
Tyski Sport S.A41
BTS Rekord Bielsko-Biała41
KS Skra Częstochowa41
KS GKS 1962 Jastrzębie33
GKS Piast S.A.Gliwice30
KS ROW 1964 Rybnik29
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała29
UKS Ruch Chorzów28
MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski26
LKS Zapora Wapienica1
Więcej