Władze

Zarząd Klubu :

Krzysztof Śliwa   -  Prezes Zarządu
Małgorzata Brzozowska - V-ce Prezes Zarządu
Seweryn Siemianowski - Dyrektor Sportowy Klubu
Grzegorz Kapica - Koordynator ds. szkolenia
Michał Wójtowicz - Członek ZarząduMateusz Hachuławięcej