Składki

GDZIE NALEŻY WPŁACAĆ SKŁADKI? 

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

ING BANK ŚLĄSKI, numer rachunku -  53 1050 1243 1000 0090 8075 7892

wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, rocznik oraz miesiąc za jaki jest uiszczana płatność, np.:

- Jakub Kowalski, 2004, składka za 01/2020 

ILE WYNOSI SKŁADKA W PRZYPADKU RODZEŃSTWA?

* 1 dziecko - 130 zł
* 2 dzieci - 100 zł / za osobę
* 3 dzieci i więcej - 80 zł / za osobę

DO KTÓREGO DNIA MIESIĄCA NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY?

Składki pobierane są z góry. Wpłat należy dokonywać do  20-go dnia każdego miesiąca, np. za sierpień do 20-go sierpnia, za wrzesień do 20-go września itd.

CZY W OKRESIE WAKACYJNYM OBOWIĄZUJE PŁATNOŚĆ SKŁADEK?

Tak - składki należy opłacać miesięcznie przez cały rok.

MOJE DZIECKO NIE UCZESTNICZYŁO W TRENINGACH, CZY MUSZĘ OPŁACAĆ SKŁADKĘ? 

Składka członkowska nie jest opłatą za treningi, a wkładem rodziców w działalność i rozwój klubu. Dlatego też nieobecność dziecka nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki członkowskiej. W szczególnych przypadkach długotrwałej nieobecności, po złożeniu pisemnego wniosku, istnieje możliwość rozpatrzenia możliwości zawieszenia płatności.

CO NALEŻY ZROBIĆ W RAZIE REZYGNACJI Z CZŁONKOWSTWA?

Należy złożyć rezygnację drogą e-mail lub pisemnie. Dzięki temu możliwe będzie wykreślenie z listy członków stowarzyszenia, a tym samym zwolnienie z opłacania składek.


 więcej